Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП

Уведомително писмо с изх. № 13/18.10.1937 г.  Българското пещерно дружество до СЗРП, изпратено в отговор на писмо № 29  и получено на 21.10.1937 г., за избраните на представители в СЗРП - проф. В...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1937 г.

Писмо с изх. № 204/18.10.1937г. от Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП, получено на 31.12.1937 г. и подписано от избраните и за представители Секретар и Председател, в което са...

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП

Уведомително писмо с изх. № 136/13.09.1937 г. Българското ботаническо дружество до СЗРП, получено на 15.09.1937 г., за избраните на Годишното събрание на 28.06.1937 г. представители в СЗРП - проф...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1937 г.

С писмо с вх. № на СЗРП 138/21.07.1937 г., датирано19.07.1937 г., Ловната организация съобщава избраните на XVII ловен конгрес свои представители в СЗРП: Иван Сокачев, генерал о.з. Д. Кацаров и К...

Сметка за обнародването на Правилника за приложение на Наредба-закон за защита на родната природа 1937г.

Смекта №4858/08.07.1937-вх.24939 за обнародване на Правилника за приложение на Наредба-закон за защита на родната природа 1937г. издадена от Държавна печатница към Министерство на земеделието и...

Решение за обявяване на природен паметник "Побити камъни"

В отговор на писмо 249/1936 г. Началникът на отделението за горите на МЗДИ Д. Й. Загоров съобщава на Председателя на СЗРП за решение природните обрпазувания "Побити камъни" край с. Слънчево, Варна...

Представители на Българско геологическо дружество в СЗРП

Уведомително писмо от 31.03.1937 г за избраните от Българското геологическо дружество негови представител в СЗРП, получено в СЗРП с вх. №14/02.04.1937 г. Представителите са:

  • проф....

Писмо от Международен съвет за защита на растенията с покана за установяване на контакти и обмен на информация 1937 г.

Писмо от 26.02.1937г. от Международен съвет за защита на растенията с покана за установяване на контакти и обмен на информация, подписано от Г.С.Гарнет - основател на Британското дружество за...

Преписка за ловните и туристическите хижи. Сведения по окръжно № 23427/1937 г. (част 5 - районни горски инспекции и секции по пороищата )

Продължение на папката с преписка за ловните и туристическите хижи. Сведения, по окръжно № 23427/1937 г., дадени от районни горски инспекции във Враца (Берковско, Видинско адм. лесничейства,...

Инвестиционен проект за електрическа железница и ползване на каменни кариери във Витоша

Молба с изх. № 23905/05.10.1936 г. от Началника на отделението за горите към МЗДИ Д. Й. Загоров за мнение от СЗРП по инвестиционен проект на швейцарската фирма "Теодор Бел и сие" за електрическа...

Страници