Молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП

Пощенска карта - най вероятно от края на март поради поредността на входящите номера на СЗРП - с молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП - вх. № 2/1934 г., изпратена от Ив...

Писмо срещу избиването на уличните кучета от френското Дружество за покровителство на животните

Препис-превод от писмо от 18.11.1933 г. на Камила де Гаст, Председател на френско Дружество за покровителство на животните, срещу избиването на бездомните улични кучета, адресирано до Председателя...

Нова управа на Юношеския туристически съюз в България и представители в СЗРП за 1933 г.

Писмо с изх. № 70/15.11.1933 г. и вх. № 20 на СЗРП съобщава имената на членовете на управата на Юношеския туристически съюз в България и представителите му в СЗРП

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 1/14.06.1933г съобщава представителите на Българско пещерно дружество в СЗРП с мандат до 30.01. 19343 г.: проф. д-р Стефан Петков, д-р Васил Радев, д-р Рачо Рачев. Писмото е...

Писмо от Иван Сокачев с искане кореспонденцията за СЗРП да се събира на едно място, за да не се губи

Писмо от Иван Сокачев до проф. [Ст. Петков] с искане кореспонденцията за СЗРП да се събира в кутия в Ловния или в редакцията на сп. и в. Ловец, за да не се губи.

Представители на Българския туристически съюз в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 317/ 30.05.1933 г. до СЗРП (вх. № 14), в отговор на писмо от 17 май от СЗРП, съобщава преставителите на БТС: д-р П. Пеев, Иван Ставрев и Павел Кебърле с мандат до 1934 г.

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици в СЗРП, 1933

Писмо с изх. № 123/23.05.1933 г. от Дружеството на лесовъдите-академици съобщава на СЗРП (вх. № 8) избраните техни представители в сила от общото годишно събрание от 07.10.1931 г. до края на 1934...

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 650/23.05.1933 г. съобщава на СЗРП( вх. № 9 с ръкописна бележка "избрани тази година") имената на избраните с 3-тодишен мандат  представители на Българския рибарски съюз в СЗРП:...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 885/23.05.1933г. на Юношеския туристически съюз до СЗРП (вх. № 10) съобщава избраните с 3-годишен мандат представители: Дянко Чолаков, Илия Минчев, Михаил Константинов. Мандатът от...

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 112/23.05.1933г. на Българското ботаническо дружество до СЗРП (вх. № 11) съобщава избраните представители: проф. Никола Арнаудов, проф. Николай Стоянов и доц. Методи Русков....

Страници