Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 15/29.10.1934 г. на Българското геологическо дружество съобщава на СЗРП имената на избраните представители на дружеството делегирани към СЗРП:

1. Проф. Наум Николов -...

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо с изх. № 121/26.10.1934 г. в отговор на писмо №4/01.10.1934 г. съобщава избраните за срок от 3 години представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП:

  1. проф. Никола...

Представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо от 25.10.1934 г. съобщава представители на Българското природоизпитателно дружество в СЗРП с мандат до края на декември 1934 г.:

  • д-р Иван Буреш, Царски музей
  • Павел...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо от 24.10.1934 г. съобщава на СЗРП представителите на Първо българско пещерно дружество в СЗРП. Подписано е от Стефан Петков - Председател и Никола Заторов – Секретар. Представителите са:...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 1874/19.10.1934 г. на Управителния съвет на  на Ловната организация съобщава на СЗРП имената на избраните на XIV Редовен конгрес на  Ловната организация представители на дружеството...

Управителният съвет на Ловната организация иска при отравянето на уличните кучета да се вземат мерки и за заравяне на мъртвите животни

Писмо с вх. № 1630/26.09.1934 г. от Управителния съвет на Ловната организация до Министерството на народното стопанство, отд. Ветеринарно с копия до Комитета за защита на природата и отд. Гори и...

Подаване на оставка на Секретаря на СЗРП инж. Димитър Загоров, 1934 г.

Подадена оставка  като секретар на СЗРП от инж. Димитър Загоров на 25.06. 1934 г., мотивирана с преместването му на работа в гр. Бургас. Вписана е ръчно резолюция от Стефан Петков за предаване на...

Чешко природозащитно законодателство към 23.06.1934 г.

Писмо от Чехсловашката легация в България до д-р Иван Буреш, директор на Природонаучния музей на Н.В. Царя на България  в отговор на негово писмо за чешкото природозащитно законодателство....

Трети представител на Българско благотворително дружество за покровителство на животните в СЗРП, 1934 г.

С писмо с изх. № 23/23.04.1934 г. и в продължение на писмото си с изх. № 23/19.03.1934 г. Българското благотворително дружество за покровителство на животните съобщава на СЗРП избранвия техен...

За членския внос на Юношеския туристически съюз в СЗРП, 1934 г.

Писмо до СЗРП с вх. № 3/1934 г., изпратено с изх. № 1109/13.04. 1934 г. в отговор на писмо с изх. № 29/29.03.1934 г от СЗРП . С него Юношеският туристически съюз съобщава за невъзможност да...

Страници