Писмо от Дружеството на българските лесовъди до СЗРП относно възстановяване нормалната му дейност 1936 г.

Писмо вх.№331/22.07.1936г. Дружеството на българските лесовъди уведомява СЗРП, че заповедта на Министъра на МЗДИ за разтурянето му е отменена и то възстановява нормалната си дейност.

Кандидатура за членство в СЗРП на Балнеоложкото дружество

С писмо от 30.07.1935 г. на настоятелството на дружеството за минералните и морски бани и климатически курорти в България (Балнеоложко дружество) съобщава на СЗРП за избора си на представител в...

Запитване за ползване на сграда на Витоша за хотел

Писмо от Управителя на национален парк "Витоша" г-н Малчев с изх. № 91/25.06.1935 г. със запитване за ползване на сграда на Витоша за хотел до Началника на Бюрото по укрепяване на пороищата и...

Разписка от Иван Сокачев за получени екземпляри от сборника на СЗРП

Разписка с дата 13.06.1935 г. от Иван Сокачев за получени 100 бройки от сборника на СЗРП

Членство на СЗРП в международен комитет за защита на птиците

Запитване до СЗРП с изх. № 2957/19.02.1935 г. от МЗДИ, отделение за горите и лова, относно препращане на запитване за национално членство в международен комитет за защита на птиците, базиран в...

Екземпляри от сборника на СЗРП, 1935 г.

Ръкописна бележка с дата 02.02.1935 г. и неизвестен автор, макар и подписана, до г-н Малчев с изброяване на няколко наличности с различен брой екземпляри от сборника на СЗРП.

Проект на наредба за защитени обекти, за които се грижи СЗРП от 1934 г., част от бъдещата наредба-закон

С писмо до Председателя на СЗРП с изх. №IIIa17386/29.11.1934 г. Министерството на народното стопанство, Отделение за горите, лова и рибарството,  изпраща за мнение като приложение проект на...

Случайно отравяне на домашни животни вместо бездомни кучета

Писмо с изх. № 75/29.11.1934 г. от Българско благотворително дружество за покровителство на животните до Началника на Столичната ветеринарна служба с копия до Столичния кмет, Министъра на...

Смяна на главния инспектор по горите и председател на комисията за защита на природата

Писмо с изх. № IIIа 17348/29.11.1934 г. на Министерството на народното стопанство привежда за сведение до СЗРП заповед №1811/ 28.11.1934 г. за смяна на председателя на комисията на съюза за защита...

Писмо срещу тровенето на уличните кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните

Писмо с изх. № 62/15.11.1934 г. срещу практиката на ветеринарите да отравят бездомните улични кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните, адресирано до Началника...

Страници