Смяна на представителите на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо № 332/07.05.1930 г. на Централното настоятелство на Българското туристическо дружество съобщава на СЗРП замяната на предишните представители с нови: Иван Раев и Павел Кебърле.

Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо с изх. № 332/ 07.05.1930 г. до СЗРП, съобщава преставителите на БТД за 1930 г.:  Иван Раев и Павел Кебърле, които...

От Съюза за повдигане на селото изпращат до СЗРП своя устав и окръжно писмо за създаване на околийски и селски комитети

От Съюза за повдигане на селото изпращат до СЗРП своя устав и окръжно писмо за създаване на околийски и селски комитети, с молбата да бъдат публикувани в издание на СЗРП.

Молба за членство в СЗРП на Българския рибарски съюз

Писмо на Българския рибарски съюз с изх. № 76/12.12.1929г. до СЗРП (вх. № 2/12.12.1929 г.) с молба за членство  и предоставяне на органа на съюза "Рибарски преглед" на разположение за програмата...

Програма на IV конгрес на Асоциацията на славянските туристически дружества

Програма с график на IV конгрес на Асоциацията на славянските туристически дружества на 22-25.09.1929г. в София.

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1929 г

С писмо от 14.03.1929 г.  Българското геологическо дружество съобщава на Временен комитет за защита на природата делегатите си, които ще участват в учредяването на СЗРП.

Запитване от Българското туристическо дружество за новини от Комитета за защита на природата

Писмо № 32/ 21.02.1929 г . от Централното настоятелство на Българско туристическо дружество моли за новини от Комитета за защита на природата.

Включване, членски внос и представители в СЗРП на Българското туристическо дружество, 1928 г.

Писмо на Централното настоятелство  на Българското туристическо дружество с № 355/07.11.1928 г. съобщава за пезолюция за включване, членски внос и представители в СЗРП. Приложен е списък с...

Включване и представители в СЗРП на Българското ботаническо дружество, 1928 г.

В отговор на писмо от Временния комитет за защита на природата от 19.10.1928 г. с писмо № 53/22.10.1928 г Българското ботаническо дружество съобщава одобрението си за проекто-програмата на СЗРП,...

Представители и членски внос на Ловната организация, 1928 г.

Писмо № 798/20.10.1928г от Управителния съвет на Ловната организация съобщава на Комитета за защита на природата определения членски внос от 6000 лв годишно и продължаването на мандата на...

Страници