Заглавие Автор Адресат Дата на създаване Казус Категория Споменат топоним Свали
Протокол за предоставяне на държавна земя за МВЕЦ на река Камешница, август 2015 ИАГ, МЗХ, Тодор Богомилов 07/08/2015 МВЕЦ на р. Камешница природен парк, Беласица Благоевград, Петрич, Камена 07082015_protokol_darzhavna_zemia_MVEC_Kemshnica_2015.doc
Презентация на предлагани нови зони на ПП "Витоша" от проект за нов план за управление, юли 2015 Пролес инженеринг 30/07/2015 Витоша природен парк, Витоша Витоша
Свали
Становище на АПБ за проекта на план за управление на Национален парк „Пирин”, юли 2015 г. АПБ, Тома Белев ДНП Пирин, МОСВ 24/07/2015 Пирин национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Становище на БААТ за проект на план за управление на НП Пирин 23/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Документация за обявяване на защитена местност "Кресненско пролом", 2001 СДП Балкани, БДЗП, Българско лепидопторологично дружество, Еко-клуб 2000, Деметра, За Земята, ИУЦЕ, Екофорум, Зелени Балкани, Тайм Екопроекти МОСВ 23/07/2015 Кресна защитена местност, Кресненски пролом Кресненски пролом
Свали
Искане и обосновка за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин в отговор на предходна кореспонденция с МОСВ, юли 2015г Зелени закони, Вера Стаевска Бойко Малинов, МОСВ 14/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
проект за нов план за управление на Национален парк Пирин, юли 2015г 03/07/2015 национален парк, Национален парк Пирин
Свали
Pirin 1-50.doc
Искане за преценка на необходимост от ОВОС за МВЕЦ "Кресна - 1", 07.2003 Консорциум хидроенергийно строителство, Славка Куюмджиева РИОСВ Благоевград 04/06/2015 Кресна защитена зона хабитати, Кресна Струма, Кресна
Свали
Отлагане от МОСВ на преценката за нужда от екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, май 2015г МОСВ, Бойко Малинов Зелени закони, Вера Стаевска 28/05/2015 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Изключване на дюни от бившата буферна зона на резерват "Ропотамо" - статия в. "Банкер", 22-29.05.2015 в. Банкер, Мариета Велинова 27/05/2015 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Ропотамо, Аркутино
Свали
Отговор на МРРБ на запитване за публичността на картите за дюните, 2015 МРРБ, Николай Нанков, Светослав Наков, АГКК За да остане природа, БФБ, Радостина Ценова 04/05/2015 Дюнигейт общи Бургас, Варна, Добрич
Свали
Статия за траурно шествие за народните паркове, Кайлъка и зелените площи в София, 1998 в-к, в. Сега 23/04/2015 Кайлъка общи Кайлъка, България, Плевен, София
Свали
Обосновка на нуждата от извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, март 2015г Зелени закони, Вера Стаевска МОСВ, Бойко Малинов 30/03/2015 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Отказ на МОСВ за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, март 2015г МОСВ, Бойко Малинов Зелени закони, Вера Стаевска 16/03/2015 национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Постановление на Окръжна прокуратура -Благоевград за нарушение при съгласуване на 3-седалков лифт в ски-зона Банско Окръжна прокуратура Благоевград ВАС, Александър Дунчев, Градска прокуратура София 23/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско, Тодорка
Свали
Таблица с данни за надвишаване на концесионната площ в ски-зона Банско АПБ, Александър Дунчев 18/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Становище към МОСВ за формално провеждане на консултациите със заинтересованите страни по проекта за нов ПУ на НП Пирин, 2014 г АПБ, Тома Белев МОСВ, дирекция, ДНП Пирин, Пролес инженеринг 18/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Разлог
Свали
Отговор от МОСВ към Становище от НПО за формално провеждане на консултациите по проекта за нов ПУ на НП Пирин, 2015 МОСВ, дирекция ОПОС, Янка Георгиева АПБ, Тома Белев 13/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Запитване и отговор по ЗДОИ от МИЕТ за наличието на категоризирани писти в Рила, Пирин и Витоша, 2012 г. АПБ, Тома Белев, МИЕТ, Владимир Туджаров 12/02/2015 общи Шилигарника, Чалин валог, Витошко лале, Офелиите, Ветровала, Картала, Тодорка, Банско
Свали
Становище на НПО по докада за ОВОС на мотописта в Кайлъка, 1998 СКОПС, Тодор Грозданов, Еко-клуб 2000, Димитър Василев, Зелени Балкани, Петър шурулинков, За Земята, Галена Харитонова, Младежки спелео-еко клуб, Георги Грънчаров, Българско лепидопторологично дружество, Стоян Бешков 11/02/2015 Кайлъка защитена местност, Кайлъка Кайлъка
Свали
Сигнал за неправомерна държавна помощ чрез поръчката за нов План за управление на НП Пирин АПБ, Тома Белев МОСВ, Ивелина Василева, Министерство на финансите, Владислав Горанов 05/02/2015 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Тисата, Банско, Разлог, Предел, Добринище, Кулиното, Симитли, Безбог, Вихрен, Тодорка
Свали
Искане за извършване на екологична оценка на проекта за нов План за управление на НП Пирин, февруари 2015г Зелени закони, Вера Стаевска МОСВ, Ивелина Василева 03/02/2015 ПУ Пирин национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Географска и кадастрална карти на терените, засегнати от инвестиционното предложение за МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3,МВЕЦ Струма -4, Кресна, 2004 27/01/2015 Кресна защитена зона хабитати, Кресна с. Крупник, с. Ракитина, с. Мечкул
Свали
Заповед №269 на Софийския окръжен управител за забрана на лова фазани и глухари в Софийска област 1893г. 23/12/2014 природен парк, Витоша
Свали
Разрешение за МПС по маршрута Пионерска-Рилски езера, 2009 г. ДНП Пирин, Красимир Кацарски 02/12/2014 Лифт Паничище национален парк, Рила Пионерска, Рилски езера
Свали
Постановление на Окръжна прокуратура - Дупница за досъдебно производство за нарушения при удостоверяване границите на НП Рила 2010г. Марияна Кожухарова 27/11/2014 Лифт Паничище национален парк, Рила Рила
Свали
Писмо от Еко-организации до Министър председателя относно незаконно приватизиране на Творчески екологичен комплекс "Ропотамо" 1996 г. Жан Виденов - Министър председател 25/11/2014 резерват, Ропотамо Ропотамо
Свали
Решение №ЗД-114/17.08.2010г.на ВАС по ЗДОИ за предоставяне информация за незаконно изсичане на гори в района на ски-зона Банско. Климентина Денева Александър Дунчев 25/11/2014 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин, Банско, Бъндерица
Свали
Касационна жалба от АПБ и сдружение "Балкани" срещу Решение №15765/21.12.2009г. на ВАС за приемане ОУП на общ. Царево Свилен Овчаров ВАС 25/11/2014 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево
Свали
Заповед №245 на Софийския окръжен управител за забрана на лова на сърни, елени и диви кози в Софийска област 1893г. 23/11/2014 природен парк, Витоша
Свали
Призовка от ВАС по дело за спиране на административно производство по искане на МОСВ 2009 г. Върховен административен съд АПБ 19/11/2014 Златна Перла природен парк, Странджа Странджа, Царево
Свали
Заповед №220 на Софийския окръжен управител за забрана лова на сърни на Витоша 1893г. 21/10/2014 природен парк, Витоша Витоша
Свали
Решение №БС-78-ПР на РИОСВ Бургас относно Карадере, 2014г РИОСВ Бургас 06/10/2014 Карадере защитена зона хабитати, плаж Шкорпиловци Бяла, Плаж Шкорпиловци, Камчийска планина
Свали
Одитен доклад на Сметната палата за управлението на националните паркове в периода 01.01.2010г. - 31.12.2012г. Сметна палата, Лидия Руменова 23/07/2014 национален парк Рила, Пирин, Централен Балкан
Свали
Меморандум на НПО и туристически бизнеси за общи действия за развитие на качествен туризъм, 2014 Българска туристическа камара, Бургаска регионална туристическа камара, БААТ, АБТТА, БАСЕТ, БАТА, За да остане природа, Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство 17/07/2014 Черноморие общи Черноморие
Свали
Съвместен протокол между Зелената партия и международния училищен комплекс "Ропотамо" Зелена партия - Бургас, Международен училищен комплекс 15/07/2014 резерват Ропотамо резерват, Ропотамо Аркутино, Маслен нос
Свали
Изложение за отчуждаване на земи във високите части на Витоша с оглед опазване чистотата на водата 1911г. 01/07/2014 природен парк, Витоша Витоша
Свали
Схема на местообитанията и видовете собственост на територията на Комплекс Камчия 23/06/2014 Камчия защитена зона хабитати, Камчия Шкорпиловци, Ново Оряхово
Протест шистов газ Теди Маркова 13/06/2014 шистов газ общи
Кадастрална карта на База на НСА - Несебър 13/06/2014 защитена зона хабитати, Ахелой - Равда
Свали
Вестник "Ехо" бр.№20 /20.05.1960г. 20/05/2014 общи Средна гора, Плевен, Витоша
Свали
Дебат "Биоразнообразие и гори" на проекта Зелени закони, 2014 19/05/2014 гори общи
Доклад на ДНСК за проверки в ски-зона Банско ДНСК, Николай Христов Иван Данов, МИП, Джейхан Ибрямов 17/04/2014 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Становище на БААТ срещу разглеждане от ВЕЕС на искане на община Банско за промяна на ПУ на НП Пирин, 2013 г. БААТ. Любомир Попйорданов МОСВ, Нона Караджова 18/02/2014 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Пирин
Свали
Законни ли са ски-съоръженията в ски-зона „Банско” За да остане природа МОСВ 01/01/2014 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско, Чалин валог, Шилигарника, Стражите
Свали
Статия "Форум за бъдещето" на Лъчезар Тошев за в. "Лечител", 2013г Лъчезар Тошев 19/12/2013
Свали
Резолюция на Върховната административна прокуратура за незаконни обекти в ски зона "Банско" Върховна административна прокуратура Александър Дунчев, За да остане природа 18/12/2013 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско, Платото, Благоевград, Пирин
Свали
Потвърдени от МОСВ нарушения в ски-зона Банско към 2013 г. МОСВ, Искра Михайлова Александър Дунчев 19/08/2013 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Банско
Свали
Сигнал до прокуратурата за Камчийски пясъци, 2013 Тома Белев, Петя Петрова Прокуратура на Република България, Сотир Цацаров 20/06/2013 Камчийски пясъци, Камчия, Дюнигейт защитена местност, Камчийски пясъци Камчия, Старо Оряхово, Шкорпиловци
Свали
Решение №6587/2013г на ВАС за отмяна на решение на МОСВ относно ски зона Банско, 2013г Върховен административен съд 15/05/2013 ски зона Банско национален парк, Национален парк Пирин Платото
Свали

Страници